להרשמה

חגי חיטרון, הארץ - על הקונצרט "מדריגל לירי"

_________________________

אנסמבל סולני תל אביב. מנהל מוסיקלי ברק טל.

youtube